Books

Bar-Chen Y., Against all Odds. The Story of Ruth Lesser-Kiwi, s.l.: Bar-Chen 2009.

Bornstein H., Ha-I Shvayits: pe‘ulot ‘ezra ve-hatsala ba-shanim 1939–1946 [Switzerland. An Island. Aid and Rescue Activities 1939–1946], Tel Aviv–Moreshet: bet ‘edut ‘a. sh. Mordekhai Anilevits’ 1996.

Cohen R., The Story of Witnesses to Destruction: Jewish Emissaries in Switzerland 1939–1942, Tel Aviv: Am Oved 1999.

Cukierman I. “Antek”, Nadmiar pamięci (Siedem owych lat): Wspomnienia 1939–1946, scientific ed. and afterword M. Turski, afterword W. Bartoszewski, Warszawa: WN PWN 2000.

Czerenin O., Oczerki agienturnoj bor′by: Kionigsbierg, Dancyg, Bierlin, Warszawa, Pariż. 1920–1930-je gody, Kaliningrad: Zywiom 2014.

Dorfzaun D., Las Corrientes de Resistencia de Apoyo a los Judíos en Contra del Nazismo: El Caso del Cónsul Manuel Antonio Muñoz Borrero, master’s thesis, Quito 2008–2009.

Drywa D., Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia, Warszawa–Oświęcim: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego–Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 2020.

Eck N., ha-To’im be-darkhe ha-mavet: havai ṿe-hagot bi-yeme ha-kilayon [Wandering on the Roads of Death (Life and Thoughts in the Days of Destruction)], Jerusalem: Yad Vashem 1960.

Espinosa Martinez G., Pasaporte a la vida. La Callada Historia de un Cuencano, Cuenca: Pajarera Ediciones 2011.

Fishman H., Tutti’s Promise: A Novel Based on a Family’s True Story of Courage and Hope During the Holocaust, MB Publishing 2017.

Friedenson J., Kranzler D., The Heroine of Rescue: The Incredible Story of Recha Sternbuch, New York: Mesorah Publications Ltd. 1984.

Haska A., Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie, 1943, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2006.

Katzenelson I., Vittel Diary (22.5.43–16.9.43), Tel Aviv: Hakibbutz Pub. House, Ghetto Fighters’ House 1972.

Klinger Ch., I Am Writing These Words To You: The Original Diaries. Będzin 1943, Jerusalem: Yad Vashem 2018.

Korboński S., Polacy, Żydzi i Holocaust, Warszawa: IPN 2011.

Kranzler D., Gutta: Memories of a Vanished World, Jerusalem–New York: Feldheim Publishers 2005.

Kranzler D., The Man Who Stopped the Trains to Auschwitz. George Mantello, El Salvador, and Switzerland’s Finest Hour, Syracuse: Syracuse University Press 2000.

Kumoch J., Maniewska M., Uszyński J., Zygmunt B., Lista Ładosia. Spis osób, na których nazwiska w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP w Bernie i organizacje żydowskie w Szwajcarii, Instytut Pileckiego: Warszawa 2019.

Kumoch J., Maniewska M., Uszyński J., Zygmunt B., The Ładoś List. An index of people for whom the Polish legation and Jewish organisations issued Latin American passports during the Second World War, transl. by J. Niedzielko, I. Stephenson, Pilecki Institute: Warszawa 2020, 2nd updated and extended edition, Warszawa 2021.

Lubetkin C., Zagłada i Powstanie, Warszawa: Książka i Wiedza 1999.

Nahlik S.E., Przesiane przez pamięć, vol. III, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002.

Stauffer P., Polacy, Żydzi, Szwajcarzy, Warszawa: PIW 2018.

Symposium „From Bergen-Belsen to Freedom: the Story of the Exchange of Jewish Inmates of Bergen-Belsen with German Templars from Palestine a Symposium in Memory of Dr. Haim Pazner, Jerusalem: Yad Vashem 1986.

Those who helped. Polish Rescuers of Jews during the Holocaust, Warszawa: GKBZpNP-IPN 1997.

Wallace M., In the Name of Humanity The Secret Deal to End the Holocaust, New York: Skyhorse Publishing 2018.

Wiederman P., Płowa bestia, Monachium: EUCOM Civil Affairs Division 1948.

Yaffa E., Hasidic Tales of the Holocaust, New York: Oxford University Press 1982.